| 
Úvod > O spoločnosti

O spoločnosti

Stavebná spoločnosť REDOM, s.r.o. už od svojho vzniku v roku 1995 zostala vo svojom zameraní pri realizácií rekonštrukcií objektov, strešných nadstavieb, výstavby rodinných domov a požadovanej infraštruktúry.

Zabezpečovanie výstavby formou kompletnej dodávky umožňuje investorovi získať stavebné dielo, pripravené na vydanie užívacieho povolenia.

REDOM, s.r.o. poskytuje aj poradenskú činnosť pri spracovávaní projektovej dokumentácie a tak dosiahnuť pre investora najprijateľnejšie ekonomické a užívateľské parametre.

Realizácia projektov je zabezpečovaná v termínoch, ktoré nepredlžujú dobu výstavby, ale pritom zachovávajú všetky podmienky vyplývajúce z technologických postupov.

Financovanie výstavby objektov je v zmysle vzájomnej dohody, ktorou sa zohľadňujú požiadavky investora a dodávateľa.

REDOM, s.r.o. okrem vlastných pracovníkov spolupracuje s viacerými stavebnými spoločnosťami, ktoré majú dlhoročné odborné skúsenosti vo výstavbe a sú zárukou kvality realizovanej práce.

Našim prvoradým cieľom je maximálna spokojnosť zákazníka s poskytovanými službami. Serióznosť, profesionalita a diskrétnosť sú hodnoty, ktoré spolu s individuálnym prístupom ku každej z požiadaviek nášho zákazníka, budujú pocit vzájomnej dôvery.

Prajeme si, aby vzájomná spolupráca bola vždy na najvyššej úrovni.

O spoločnosti  |  Služby  |  Referencie  |  Kontakt  |  O spoločnosti REDOM, s.r.o.  |  1