| 
Úvod > Služby > Rekonštrukcie

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie objektov by sa mohli rozdeliť na skupinu historických objektov a ostatné.

Historické objekty sú prísne viazané podmienkami pamiatkového ústavu. Ostatné objekty sú väčšinou objekty 20 až 60 rokov staré, ktoré svojím, charakterom, vybavenosťou a technickou infraštruktúrou nespĺňajú podmienky súčasných  nárokov na užívanie.

Výhodou rekonštrukcie je, že nevyžadujú pozemok a mnoho krát sa takto získa priestor v lukratívnych častiach mesta alebo obce. Rekonštrukcie si vyžadujú vyššiu náročnosť a odbornosť nielen pracovníkov projekcie, ale i pracovníkov stavebnej firmy. Preto úzka spolupráca investora, projektanta a odborného manažéra  stavebnej firmy sú zárukou kvality požadovanej rekonštrukcie. Vzhľadom na skúsenosti našich pracovníkov v tejto oblasti  môžeme budúcemu užívateľovi poskytnúť nielen odborné poradenstvo aj kvalitnú realizáciu prác.

O spoločnosti  |  Služby  |  Referencie  |  Kontakt  |  O spoločnosti REDOM, s.r.o.  |  1