Aktuality

Nová stránka spoločnosti REDOM

Web prezentácia spoločnosti REDOM, sro si kladie za cieľ prezentovať ponuku sužieb, prehľad realizovaných projektov ako aj ...

>> celý oznamKontakt

REDOM, s.r.o.
Líščie Nivy 4
821 08 Bratislava

Tel.: 0910 907 707
E-mail: redom@redomsk.sk

>> kontaktný formulár

Úvod > Služby > Stavby na kľúč

Stavby na kľúč

 

Stavby na kľúč predstavujú veľmi vhodnú formu výstavby osobitne pri výstavbe rodinných domov. Podmienkou je čo najpresnejšia predstava investora na tvar a  pôdorysové usporiadanie domu, aby prípadné zmeny počas výstavby  zbytočne nezvyšovali  náklady.

Odsúhlasený projekt, odsúhlasené ceny, dohodnutý termín to sú základné podmienky realizácie.  Na základe týchto podmienok je možné v rámci prípravy stavby pripraviť taký postup prác, aby nedochádzalo k meškaniu dodávok materiálu, aby včas nastúpili kooperačné firmy, aby bola dodržaná kvalita nielen dodaných materiálov, ale aj práce pri ich zabudovaní.

Stavba na kľúč umožňuje ponúknuť investorovi dielo tak, aby okrem úplynulej výstavby mal zabezpečené  aj všetky podklady na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Jedinou podmienkou investora je plynulé financovanie stavby a kontrola realizujúcich prác.

Odborné poradenstvo pred začatím výstavby, ale i počas výstavby je poskytované pracovníkmi našej firmy.

O spoločnosti  |  Služby  |  Referencie  |  Kontakt  |  O spoločnosti REDOM, s.r.o.