| 
Úvod > Služby > Nadstavby

Nadstavby

Nadstavby objektov predstavujú jeden zo spôsobov získania „nového" pozemku na výstavbu, riešenie zatekajúcich striech a v neposlednej miere i celkovú realizáciu príslušného objektu.

Aj keď nie každý objekt je vhodný na nadstavbu, ale vždy je možné minimálne aspoň  jedno podlažie nadstaviť. Takto sa získa nielen priestor na užívanie, ale mnohokrát sa vyrieši zastrešenie a odstránenie zatekania objektu cez  strešný plášť.

Nadstavba väčšinou zmodernizuje vzhľad domu, zrealizuje sa celkové zateplenie, oprava fasády, výmena okien a parapetov.

Možno konštatovať, že  strešnou nadstavbou môžeme získať nové kvalitatívne vlastnosti domu, zvýšiť jeho úžitkovosť a zlepšiť kvalitu bývania. Zateplením a výmenou okien sa prispeje  aj k šetreniu energií na vykurovanie, nakoľko na šetrenie energií sa musíme pozerať nielen z pohľadu užívateľa, ale aj z pohľadu štátu, ktorý musí tieto energie zabezpečiť. A toto je vlastne dôležitejšie ako len samotná úspora pre užívateľa.

Nadstavby objektov preto hodnotíme ako hybridné riešenie rekonštrukcie a novostavby objektu bez nároku na pozemok.

O spoločnosti  |  Služby  |  Referencie  |  Kontakt  |  O spoločnosti REDOM, s.r.o.  |  1