Aktuality

Nová stránka spoločnosti REDOM

Web prezentácia spoločnosti REDOM, sro si kladie za cieľ prezentovať ponuku sužieb, prehľad realizovaných projektov ako aj ...

>> celý oznamKontakt

REDOM, s.r.o.
Líščie Nivy 4
821 08 Bratislava

Tel.: 0910 907 707
E-mail: redom@redomsk.sk

>> kontaktný formulár

Úvod > Služby

Služby

Stavebná spoločnosť REDOM, s.r.o. zabezpečuje výstavbu rodinných domov, nadstavby obytných domov, rekonštrukcie objektov včetne požadovanej infraštruktúry.

Stavby na kľúč

Táto forma výstavby umožňuje investorovi získanie diela v požadovanej kvalite a dohodnutej cene. Odstraňuje všetky starosti vyplývajúce so zabezpečením nutných kooperatívnych vzťahov.

Nadstavby

Predstavujú využitie plochy nad posledným podlažím. Riešia odstránenie zatekania zo strešnej konštrukcie. Nadstavbou sa získa nové kvalitatívne zhodnotenie objektov.

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie objektov umožňujú získanie obnovených investorov s novými a kvalitatívne vyšším využitím. Rekonštrukciou sa získa nové využitie objektov a priestorov, ktoré boli nefunkčné alebo nespĺňali požiadavky užívania.

 

O spoločnosti  |  Služby  |  Referencie  |  Kontakt  |  O spoločnosti REDOM, s.r.o.